O klubu

Badminton Klub Holice vznikl v roce 2012 ve spolupráci s DDM Holice.
Od roku 2012, kdy oddíl zahájil činnost s 20 dětmi, se do dnešní doby členská základna rozrostla na 62 dětí a 31 dospělých.
V současné době působí v městské sportovní hale. Zaměřuje se na práci s mládeží.